XLIII. Dny lékařské biofyziky

Kontakty

Jméno a funkce Email Telefon
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (předseda organizačního výboru) vmornst@med.muni.cz
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (místopředsedkyně organizačního výboru) lforyt@med.muni.cz. Při nutnosti rychlého řešení jakéhokoliv problému:
604 481 346
Marta Vágnerová (informační servis) mvagner@med.muni.cz 549 491 334
Ing. Jana Pokorná (webmaster) jana.pokorna@med.muni.cz
Doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. vbernard@med.muni.cz
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. staffa@mail.muni.cz
Mgr. Daniel Vlk, CSc. danvlk@med.muni.cz